شهادت امام سجاد(ع)

مراسم شهادت امام سجاد علیه السلام -با مداحی کربلایی سجاد و مجید شیخ جعفری

ویدئو های این مجلس
صوت این مجلس
  • روضه-کربلایی سجادشیخ جعفری

  • زمینه-کربلایی مجیدشیخ جعفری

    منم و گریه و ناله...

  • سنگین-کربلایی سجادشیخ جعفری

    راس تو را به روی نی...

  • شور-کربلایی مجیدشیخ جعفری

    دیدی تنهای منو...

مراسم بعدی
مراسم شهادت حسن عسگری علیه السلام
زمان ۲۴ آبان  ماه ۱۳۹۷-ساعت ۲۰:۴۵
جلســـــــــــه هفتگــــــــــی
مجمع فرهنگی رهپویان علوی

 

 

تصاویر این مجلس