آرشیوی از اخرین ویدئو ها در مراسم های برگزار شده

مراسم بعدی

/
حضرت امام سجّاد (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از گناه اجتناب ن…